KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"fruit" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "fruit" po angielsku

fruit ***

obrazek do "fruit" po polsku
rzeczownik
Liczba mnoga: fruit, fruits
 1. owoc [policzalny lub niepoliczalny]
  What's the name of that fruit? (Jak nazywa się ten owoc?)
  The fruit was soft and sweet. (Owoc był miękki i słodki.)
 2. owoc (część rośliny zawierająca nasiona) [policzalny lub niepoliczalny]
  Acorn is a fruit of the oak tree. (Żołądź jest owocem dębu.)
  Fruit of this tree is poisonous. (Owoc tego drzewa jest trujący.)
 3. pedzio, pedał  AmE slang
  What's this fruit doing here? (Co ten pedał tutaj robi?)
  Don't make fun of these fruits. (Nie nabijaj się z tych pedałów.)
  I'm proud to be a fruit. (Jestem dumny, że jestem pedziem.)
  Being a fruit is not his only secret. (Bycie pedziem nie jest jego jedyną tajemnicą.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. owocować, dawać owoce
  The apple tree in our garden fruits beautifully every year. (Jabłoń w naszym ogrodzie owocuje pięknie każdego roku.)
  He cut down that pear tree because it hadn't fruited for years. (On ściął tamtą gruszę, ponieważ nie owocowała od lat.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

fruit ***
fruits **

obrazek do "fruit" po polsku
rzeczownik
 1. owoce [policzalny]
  She eats only vegetables and fruit. (Ona je tylko warzywa i owoce.)
  There was some fresh fruit on the table. (Na stole było trochę świeżych owoców.)
  Anna got a fruit basket at work. (Anna dostała kosz z owocami w pracy.)
  "Fruit" odnosi się ogólnie do owoców, jako żywności, podczas gdy "fruits" odnosi się do różnych gatunków owoców.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. owoc (np. ciężkiej pracy) [policzalny]
  We can finally reap the fruits of our labour. (Wreszcie możemy zebrać owoce naszej pracy.)

Powiązane zwroty — "fruit"

przymiotnik
fruitful = owocny, cenny (np. o doświadczeniu, pracy) +1 znaczenie
fruity = owocowy, pełny, soczysty +5 znaczeń
rzeczownik
idiom
przysłówek
kolokacje

powered by  eTutor logo