"frozen drink" — Słownik kolokacji angielskich

frozen drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mrożony napój
  1. frozen przymiotnik + drink rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The frozen drinks were popular and he soon realized that he needed a machine to make the product.

    Podobne kolokacje: