"from tubes" — Słownik kolokacji angielskich

from tubes kolokacja
Popularniejsza odmiana: from the tube
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z rur
  1. from przyimek + tube rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Room 412 was down the hall to her left as she emerged from the tube.

    Podobne kolokacje: