"from celebrities" — Słownik kolokacji angielskich

from celebrities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od sław
  1. from przyimek + celebrity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    During the shows run there were also live call in's from Viewers and celebrities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo