"from bags" — Słownik kolokacji angielskich

from bags kolokacja
Popularniejsza odmiana: from one's bag
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z torb
  1. from przyimek + bag rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I couldn't have been more than a step from the bag.

    Podobne kolokacje: