"frightful image" — Słownik kolokacji angielskich

frightful image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przerażający obraz
  1. frightful przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mortati crossed himself, certain this was the most frightful image he had seen in his entire life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo