"frightening picture" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przerażając obraz
  1. frightening przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Indeed, from an advertising perspective, the numbers connect to form a frightening picture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo