"frequently lie" — Słownik kolokacji angielskich

frequently lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): często kłam
  1. lie czasownik + frequently przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    These children frequently lie or steal and tend to disregard the welfare of others.

    Podobne kolokacje: