"freeze time" — Słownik kolokacji angielskich

freeze time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas mrozu
  1. freeze czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "If I could freeze time, that would be the moment for me in soccer."

    Podobne kolokacje: