"free-throw shooting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolny-rzut zabójstwo
  1. free-throw przymiotnik + shooting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Brown just rocked from side to side, looking as if he were pondering free-throw shooting and wind sprints.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo