"free woman" — Słownik kolokacji angielskich

free woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolna kobieta
  1. free przymiotnik + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    I could not meet her eyes, those of a free woman.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo