BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"free trade agreement" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "free trade agreement" po angielsku

free trade agreement

rzeczownik
  1. umowa o wolnym handlu
    I believe that a free trade agreement between these two economic powers could provide benefits for both sides. (Uważam, że umowa o wolnym handlu pomiędzy tymi dwoma mocarstwami gospodarczymi może mieć korzyści dla obu stron.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"free trade agreement" — Słownik kolokacji angielskich

free trade agreement kolokacja
  1. free przymiotnik + agreement rzeczownik = umowa o wolnym handlu
    Silna kolokacja

    And my second question has to do with the free trade agreement.

powered by  eTutor logo