"frank way" — Słownik kolokacji angielskich

frank way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczera droga
  1. frank przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As a matter of fact, he said straight out in the most frank and confiding way that mere words couldn't do justice to me.

    Podobne kolokacje: