"franchise history" — Słownik kolokacji angielskich

franchise history kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): historia franszyzowa
  1. franchise rzeczownik + history rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The 95-67 mark would be the best in franchise history until 2011.

powered by  eTutor logo