"foundation money" — Słownik kolokacji angielskich

foundation money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fundament pieniądze
  1. foundation rzeczownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But to do more, including scouting for foundation money, a paid staff would be invaluable.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo