"found the company" — Słownik kolokacji angielskich

found the company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): załóż spółkę
  1. found czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You won't always be able to found a company and go public in less time than it takes to have a baby.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo