"found Company" — Słownik kolokacji angielskich

found Company kolokacja
Popularniejsza odmiana: found the company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaleziona Spółka
  1. found czasownik + company rzeczownik
    Luźna kolokacja

    You won't always be able to found a company and go public in less time than it takes to have a baby.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo