"foul shooting" — Słownik kolokacji angielskich

foul shooting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niedozwolone zabójstwo
  1. foul przymiotnik + shooting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But nothing had been more reliable than Marbury's foul shooting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo