"formerly wear" — Słownik kolokacji angielskich

formerly wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niegdyś noś
  1. wear czasownik + formerly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The band image of Einstürzende Neubauten changed: Blixa Bargeld, formerly wearing punk/industrial style clothes, appeared at the live concerts in a suit.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo