"formal transfer" — Słownik kolokacji angielskich

formal transfer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalny transfer
  1. formal przymiotnik + transfer rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A transitional stage followed with administrative restructuring which also involved formal transfer of existing civil servants into the company's new organizational structure.

    Podobne kolokacje: