"formal set" — Słownik kolokacji angielskich

formal set kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalny zbiór
  1. formal przymiotnik + set rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A budget, as a formal set of figures written on a piece of paper, is in itself merely a quantified plan for future activities.

    Podobne kolokacje: