"formal science" — Słownik kolokacji angielskich

formal science kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna nauka
  1. formal przymiotnik + science rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In these eleven days I have learned that psychology, as a formal science, is pure hocus-pocus.

podobne do "formal science" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "formal science" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik