"formal sanction" — Słownik kolokacji angielskich

formal sanction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalna aprobata
  1. formal przymiotnik + sanction rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Like informal sanctions, formal sanctions may be positive or negative.