"formal research" — Słownik kolokacji angielskich

formal research kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne badania
  1. formal przymiotnik + research rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There is not currently any formal medical research being undertaken.

powered by  eTutor logo