"formal religion" — Słownik kolokacji angielskich

formal religion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna religia
  1. formal przymiotnik + religion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I try hard not to make a connection to any formal religion," she said.