"formal possibility" — Słownik kolokacji angielskich

formal possibility kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna możliwość
  1. formal przymiotnik + possibility rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is also a formal possibility that some of the genes identified as functionally diversified may be losing their function.

powered by  eTutor logo