ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"formal planting" — Słownik kolokacji angielskich

formal planting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalny siew
  1. formal przymiotnik + planting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There-the trees marked it out, the long lines of formal plantings along the road and the drives.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo