"formal petition" — Słownik kolokacji angielskich

formal petition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalna petycja
  1. formal przymiotnik + petition rzeczownik
    Luźna kolokacja

    All of these actions must begin with a formal petition to the Court.

    Podobne kolokacje: