ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"formal parade" — Słownik kolokacji angielskich

formal parade kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna parada
  1. formal przymiotnik + parade rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is also used in formal parades and for moving around military bases and moving cadets in a smart, uniform manner.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo