"formal mandate" — Słownik kolokacji angielskich

formal mandate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne pełnomocnictwo
  1. formal przymiotnik + mandate rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Therefore, one way to distinguish between networks of practice and work groups created through formal organizational mandate is by the nature of the control mechanisms.

powered by  eTutor logo