"formal invitation" — Słownik kolokacji angielskich

formal invitation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne zaproszenie
  1. formal przymiotnik + invitation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I welcome his offer, accept it, and will forward a formal invitation to him tomorrow."

    Podobne kolokacje: