"formal inquiry" — Słownik kolokacji angielskich

formal inquiry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne zapytanie
  1. formal przymiotnik + inquiry rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The commission began a formal inquiry into their procurement practices.

powered by  eTutor logo