"formal innovation" — Słownik kolokacji angielskich

formal innovation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna innowacja
  1. formal przymiotnik + innovation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The almost relentless formal innovations of these early years can be measured in circles.

powered by  eTutor logo