PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"formal indictment" — Słownik kolokacji angielskich

formal indictment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalny akt oskarżenia
  1. formal przymiotnik + indictment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A formal indictment was expected in the coming days.

powered by  eTutor logo