ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"formal independence" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna niezależność
  1. formal przymiotnik + independence rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Since Cuba's formal independence, it has had five constitutions; those of 1901, 1934, 1935, 1940 and 1976.

powered by  eTutor logo