"formal grievance" — Słownik kolokacji angielskich

formal grievance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalny żal
  1. formal przymiotnik + grievance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The assistant considered filing a formal grievance, but feared arousing his boss's resentment.

    Podobne kolokacje: