"formal evening" — Słownik kolokacji angielskich

formal evening kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalny wieczór
  1. formal przymiotnik + evening rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Tickets for the formal evening, $500 and $1,000, from 212-877-0600.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo