"formal etiquette" — Słownik kolokacji angielskich

formal etiquette kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalna etykieta
  1. formal przymiotnik + etiquette rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Once the formal etiquette is completed, the lesson begins, starting with the stance.

    Podobne kolokacje: