"formal endorsement" — Słownik kolokacji angielskich

formal endorsement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalna aprobata
  1. formal przymiotnik + endorsement rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Without any controversy, at separate party conventions recently, the two were given the formal endorsements of their parties.

    Podobne kolokacje: