"formal dining room" — Słownik kolokacji angielskich

formal dining room kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalny pokój stołowy
  1. formal przymiotnik + room rzeczownik
    Silna kolokacja

    Soon to come on the third floor will be a more formal dining room.

    Podobne kolokacje:

podobne do "formal dining room" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "formal dining room" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
Zobacz także: This is a dining room.