"formal debate" — Słownik kolokacji angielskich

formal debate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalna debata
  1. formal przymiotnik + debate rzeczownik
    Luźna kolokacja

    However, there has been no formal debate in the government, rather within the public.

    Podobne kolokacje: