"formal consent" — Słownik kolokacji angielskich

formal consent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalna zgoda
  1. formal przymiotnik + consent rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But they said that many problems in the plan, which was filed on Monday, must be resolved before they could give formal consent.