ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"formal class" — Słownik kolokacji angielskich

formal class kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna klasa
  1. formal przymiotnik + class rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There are no formal classes in this summer school, nor any teachers per se.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo