"formal claim" — Słownik kolokacji angielskich

formal claim kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalne twierdzenie
  1. formal przymiotnik + claim rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A lien is a formal legal claim against a property, and is the first step in a process that can lead to foreclosure.

    Podobne kolokacje: