ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"formal category" — Słownik kolokacji angielskich

formal category kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna kategoria
  1. formal przymiotnik + category rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It provides yet another way to blur the line between formal categories and to use new technologies.

powered by  eTutor logo