"formal audience" — Słownik kolokacji angielskich

formal audience kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna publiczność
  1. formal przymiotnik + audience rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "This will be merely a formal audience," said the usher who escorted him through the labyrinth of the monastery.

    Podobne kolokacje: