"formal approval" — Słownik kolokacji angielskich

formal approval kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalna aprobata
  1. formal przymiotnik + approval rzeczownik
    Silna kolokacja

    He has said Congress would have to give its formal approval.