"formal alliance" — Słownik kolokacji angielskich

formal alliance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne przymierze
  1. formal przymiotnik + alliance rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But the concept has never been translated into a formal alliance, and experts who study labor think Stern may be onto something important.

    Podobne kolokacje: