"formal accusation" — Słownik kolokacji angielskich

formal accusation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne oskarżenie
  1. formal przymiotnik + accusation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "There have been no formal accusations filed against her," he added.

powered by  eTutor logo