"formal acceptance" — Słownik kolokacji angielskich

formal acceptance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna akceptacja
  1. formal przymiotnik + acceptance rzeczownik
    Luźna kolokacja

    London's formal acceptance came in November of 1906, with a mere 18 months in which to prepare.